Hvordan påvirker COVID 19 det danske erhvervsliv?

Udviklet og vedligeholdt af

Nøgletal

Dugfriske tal fra det danske erhvervsliv under Corona-krisen

···

Corona-konkurser

···

Dårlig likviditet

···

i risiko for konkurs

···

Udsat branche

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Udvikling i konkurser

Sådan har udviklingen været sammenlignet med sidste år

Metode

Kilde: Statstidende

Nøgletallene og Corona-konkurserne er beregnet ud fra første lock-down d. 11 marts 2020 til og med dags dato. Mange virksomheder oplever en presset likviditet, som resultat af hjælpepakkernes udløb og tilbagebetaling af udskudt moms og skat, hvilket også resulterer i flere virksomheder i risiko for konkurs.

Konkurser geografisk

Sådan fordeler konkurserne sig ud i de danske regioner siden første lock-down

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Corona-konkurserne stiger i hele landet. Med den højeste koncentration af virksomheder, er det Region Hovedstaden, som er hårdest præget af corona-konkurser, siden første lock-down.

Mest udsatte brancher

Listen med de 10 hårdest påvirkede brancher siden første lock-down

#BrancheKonkurser

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Disse brancher har oplevet flest corona-konkurser siden første lock-down. Holdingselskabers virksomheder, bygningsfærdiggørelse og restauranter og levering af mad ud af huset er de top #3 brancher, der har oplevet flest konkurser. Nogle af disse brancher er dog generelt præget af en høj konkursrisiko, også før Coronakrisen.

Ansatte udvikling

Udviklingen i det totale antal fuldstidsansatte i Danmark måned til måned, angivet i millioner

Metode

Kilde: CVR-registeret

Risika A/S er et dansk kreditoplysningsbureau, godkendt af Datatilsynet, der leverer kreditoplysninger og virksomhedsinformationer på alle virksomheder i Skandinavien.

Vi har udviklet denne side for at belyse nogle af de økonomiske konsekvenser forårsaget af COVID-19.

Læs mere på risika.dk