Hvordan påvirker COVID-19 det danske erhvervsliv?

Udviklet og vedligeholdt af

Nøgletal

Dugfriske tal fra det danske erhvervsliv under Corona-krisen

···

Corona-konkurser

···

Dårlig likviditet

···

i risiko for konkurs

···

Udsat branche

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Udvikling i konkurser

Sådan har udviklingen været sammenlignet med sidste år

Metode

Kilde: Statstidende

Konkurser geografisk

Sådan fordeler konkurserne sig ud i de danske regioner

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Mest udsatte brancher

Listen med de 10 hårdest påvirkede brancher

#BrancheKonkurser

Metode

Kilde: Statstidende og CVR-registeret

Ansatte udvikling

Udviklingen i det totale antal fuldstidsansatte i Danmark måned til måned, angivet i millioner

Metode

Kilde: CVR-registeret

Risika A/S er et dansk kreditoplysningsbureau, godkendt af Datatilsynet, der leverer kreditoplysninger og virksomhedsinformationer på alle virksomheder i Skandinavien.

Vi har udviklet denne side for at belyse nogle af de økonomiske konsekvenser forårsaget af COVID-19.

Læs mere på risika.dk